Καλώς ήρθατε

Τους μεγαλύτερους κινδύνους στη Δ. Ευρώπη αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες

freefotos.gr

«Οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους μακροπρόθεσμους κινδύνους στη Δυτική Ευρώπη», αναφέρει σε έκθεσή του με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου ο οίκος Standard & Poor’s.

«Παρά το γεγονός ότι οι... ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες συνέβαλαν τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη των παραδοσιακών, αλλά και νέων δραστηριοτήτων των ελληνικών τραπεζών, πιστεύουμε ότι ο κλάδος υπολείπεται των αντίστοιχων δυτικοευρωπαϊκών σε όρους ισχύος και διαφοροποίησης», αναφέρει o αναλυτής Louigi Motti της S&P.

«Οι χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση στην ελληνική οικονομία παραμένει χαμηλότερη συγκριτικά με άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη κι αν οι ελληνικές τράπεζες αναπτύχθηκαν ραγδαία, επεκτείνοντας τα προσφερόμενα προϊόντα τους, εκσυγχρονίζοντας τα δίκτυα των καταστημάτων τους, πραγματοποιώντας μεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογία και βελτιώνοντας σημαντικά τις εσωτερικές τους λειτουργίες, παραμένουν λιγότερο εξελιγμένες σε σχέση με τις τράπεζες της δυτικής Ευρώπης», αναφέρει η έκθεση.

«Παρά την ισχυρή πραγματική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η ελληνική οικονομία παραμένει εγκλωβισμένη σε μεγάλες εξωτερικές ανισορροπίες. Η χώρα έχει το υψηλότερο έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ όλων των χωρών-μελών της Ευρωζώνης. Εκτιμούμε αυτές τις ανισορροπίες, σε συνδυασμό με τις δομικές αδυναμίες τις αγοράς εργασίας, ως τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη βελτίωση μακροπρόθεσμα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας».

«Πιστεύουμε ότι οι πιστωτικοί κίνδυνοι στην Ελλάδα παραμένουν υψηλότεροι από τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης», αναφέρει ο L. Motti, «καθώς η ποιότητα ενεργητικού σε ένα σημαντικό μέρος των ελληνικών δανειακών χαρτοφυλακίων δεν έχει ‘δοκιμαστεί’ κατά τη διάρκεια ενός πλήρους οικονομικού κύκλου».

«Η Standard & Poor’s θεωρεί τα ελληνικά κριτήρια διαχείρισης κινδύνου ως λιγότερο ανεπτυγμένα σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Επιπρόσθετα, οι συνήθειες πληρωμών στην Ελλάδα είναι πιο αδύναμες σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη και η τρέχουσα επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να επιταχύνει την επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού».

«Ο πρόσφατος ανταγωνισμός για την προσέλκυση καταθέσεων από τη λιανική αγορά έχει φέρει μεγάλη πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών. Κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι πιθανό να εξελιχθεί σε δομική αλλαγή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, λόγω της ανάγκης για συνέχιση των ανταγωνιστικών πολιτικών προσέλκυσης ιδιωτικών καταθέσεων, όσο αποκαλύπτονται οι ανισορροπίες του χρηματοδοτικού προφίλ των ελληνικών τραπεζών».

«Επιπλέον, η πιστωτική επέκταση επιβραδύνει πολύ απότομα και οι χαμηλότερες χορηγήσεις στον εμπορικό κλάδο μπορούν να πλήξουν την δημιουργία εσόδων. Ακόμη, πιστεύουμε ότι οι τράπεζες θα πρέπει να ασχοληθούν με τα αυξανόμενα πιστωτικά κόστη, καθώς το επίπεδο των προβληματικών παγίων αυξάνεται ραγδαία και η επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού επιταχύνεται».

«Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν βελτιώσει, σε λειτουργικό επίπεδο, την ικανότητά τους να προσαρμόζονται στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον, η ευελιξία τους σε επίπεδο μείωσης του κόστους περιορίζεται από ‘άκαμπτες’ διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας».

«Η συνολικότερη έκθεση στη γειτονική Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Τουρκία και την Ουκρανία (σε όρους επενδεδυμένων κεφαλαίων, παρεχόμενης ρευστότητας και μεγέθους δικτύων) έχει αυξηθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Τα σχετικά πάγια αντιστοιχούν πλέον σε περισσότερο από το 20% των ισολογισμών των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών. Ο πιστωτικός κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες έχει αυξηθεί από το μέγεθος της έκθεσής τους σε αγορές που αντιμετωπίζουν αυξημένους οικονομικούς κινδύνους, με σοβαρές μακροοικονομικές ανισορροπίες σε κάποιες από αυτές και όπου αναμένεται απότομη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας».
capital

0 μας είπαν την γνώμη τους, εσύ;:

Related Posts with Thumbnails