Καλώς ήρθατε

Ελλάδα, η χώρα των επιδομάτων

«Ως αποδοχές του δημοσίου υπαλλήλου σύμφωνα με το ν.2470/1997, νοούνται οι τακτικές αποδοχές, δηλαδή ο βασικός μισθός, το χρονοεπίδομα και το επίδομα εξομάλυνσης, το κίνητρο απόδοσης καθώς και τα λοιπά τακτικά επιδόματα που καταβάλλονται τακτικά και σταθερά κατά μήνα και συνεντέλλονται με τη μηνιαία μισθοδοτική κατάσταση.»

Η περιγραφή αυτή, που ορίζει τις αποδοχές των δημόσιων λειτουργών στο επίσημο site του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, είναι και η πλέον αντιπροσωπευτική της επικρατούσας κατάστασης στο μισθολόγιο του δημόσιου τομέα. Εκτός από τα –άνω των 40– γενικά επιδόματα, που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάρχουν πάνω από 200 (!) ειδικά επιδόματα, τα οποία καταβάλλονται με διαφορετική μορφή ακόμα και σε υπαλλήλους του ίδιου υπουργείου! Το ύψος αυτών;

Σκεφτείτε μόνο...ότι από τα 4 δισ. ευρώ του συνόλου των ειδικών λογαριασμών στον προϋπολογισμό του 2008 - πριν δηλαδή καταργηθούν και ενσωματωθούν οι περισσότεροι- το 70%, περί τα 2,8 δισ. ευρώ, δαπανώνταν για τα επιδόματα αυτά. Με δεδομένο ότι το μισθολόγιο του δημοσίου αποτελείται από 36 μισθολογικά κλιμάκια για όλες τις κατηγορίες και κάθε κατηγορία έχει 18 κλιμάκια εξέλιξης, μπορείτε να καταλάβετε πόσο κοστίζουν όλα αυτά τα επιδόματα στον κρατικό προϋπολογισμό και γιατί αντιστοιχούν έως και στο 50% των αποδοχών! Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι στο υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζουν παρεμβάσεις σε δύο κατευθύνσεις:

Σε ό,τι αφορά τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, εξετάζεται η αύξηση της φορολόγησης αυτών των επιδομάτων, τα οποία φορολογούνται αυτοτελώς! Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο συντελεστής να φτάσει από το 15% στο 20%, ακόμα και στο 25%. Το μέτρο αυτό στοχεύει στην αύξηση της φορολογίας για τα επιδόματα του υπουργείου Οικονομικών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Σε ό,τι αφορά όσους προσληφθούν από τη νέα χρονιά (1η Ιανουαρίου 2010), εξετάζεται η κατάργηση όλων αυτών των ειδικών επιδομάτων και η εφαρμογή ενιαίου συστήματος προσδιορισμού του ύψους των συνολικών αποδοχών. Αυτό σημαίνει ότι όσοι μπουν στο Δημόσιο από το επόμενο έτος και συγκεκριμένα σε εφορίες, τελωνεία, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο υπουργείο Οικονομίας, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών και σε όλα τα άλλα υπουργεία και υπηρεσίες που προβλέπονται ειδικά επιδόματα, δεν θα λαμβάνουν πλέον τα επιδόματα αυτά.

Πώς θα υπολογίζονται οι αποδοχές; Με τη βασική αρχή ότι υπάλληλοι με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας και τα ίδια τυπικά προσόντα θα αμείβονται με τις ίδιες ακριβώς αποδοχές, ακόμη κι αν εργάζονται σε διαφορετικά υπουργεία ή σε διαφορετικές υπηρεσίες.

Αυτό σημαίνει ότι όροι όπως ΔΙΒΕΕΤ για εφοριακούς (Δικαιώματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων και Τελών), ΔΕΤΕ για τελωνειακούς (Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών), ΔΕΧΕ (Δικαιώματα Εκτέλεσης Χημικών Εργασιών) για εργαζομένους στο Γενικό Χημείο του Κράτους και επιδόματα ειδικής απασχόλησης ή ειδικών συνθηκών για υπαλλήλους σε νοσοκομεία και ΟΤΑ, δε θα υπάρχουν στην απόδειξη μισθοδοσίας όσων ενταχθούν σε αυτές τις υπηρεσίες από το 2010.

Οι εισηγητές αυτού του μέτρου εκτιμούν ότι το δημόσιο θα εξοικονομήσει μεγάλα ποσά, καθώς η αναλογία νεοπροσλαμβανόμενων/ήδη εργαζόμενων στο δημόσιο θα βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο υπέρ των πρώτων.
Του Νεκτάριου Β. Νώτη

0 μας είπαν την γνώμη τους, εσύ;:

Related Posts with Thumbnails