Καλώς ήρθατε

Το Δημόσιο δεν πληρώνει

Ακάλυπτες από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) θα είναι στο εξής οι δαπάνες χιλιάδων υπαλλήλων και συνταξιούχων του Δημοσίου για ιατρικές επεμβάσεις και εργαστηριακές εξετάσεις σε ιδιωτικά κέντρα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό!

Μικροεπεμβάσεις, ορθοπαιδικές επεμβάσεις, σπινθηρογραφήματα, μικροβιολογικές εξετάσεις, ενδοσκοπήσεις, καρδιολογικές εξετάσεις, ανοσοθεραπείες και ορισμένες ακόμη ιατρικές πράξεις για τις οποίες ο ΟΠΑΔ πλήρωνε μέχρι πρότινος τα ιδιωτικά κέντρα, καταβάλλοντας εν μέρει ή ολικώς τις δαπάνες για λογαριασμό των ασφαλισμένων του, δεν θα καλύπτονται πλέον από τον Οργανισμό, παρά το γεγονός ότι έχουν κοστολογηθεί με γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚεΣΥ), που έγιναν αποδεκτές από τον υπουργό Υγείας.

Ο λόγος είναι ότι... ο Οργανισμός προχωρεί στην εφαρμογή μιας εγκυκλίου-βόμβα, την οποία εξέδωσε από τις αρχές του τρέχοντος έτους το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Βάσει της εγκυκλίου, οι γνωμοδοτήσεις του ΚεΣΥ, με τις οποίες κοστολογήθηκαν ιατρικές υπηρεσίες και πράξεις, εφόσον δεν έχουν περιληφθεί στα ήδη εκδοθέντα Προεδρικά Διατάγματα για τον καθορισμό του κρατικού τιμολογίου ιατρικών πράξεων, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι έχουν εγκριθεί με αποφάσεις του υπουργού Υγείας!

Το σκεπτικό με βάση το οποίο καταλήγει στο παραπάνω συμπέρασμα το Γενικό Λογιστήριο έχει ως εξής:

α) Η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων (κρατικό τιμολόγιο) διενεργείται αποκλειστικά και μόνο με Π.Δ.

β) Η έκδοση του εν λόγω Π.Δ. προϋποθέτει γνωμάτευση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

γ) Στην έκδοση του εν λόγω Π.Δ. απαιτείται η σύμπραξη του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

δ) Με υπουργική απόφαση δύναται να μεταβληθούν μόνο τα όρια των οριζομένων ιατρικών αμοιβών που περιλαμβάνονται σε Π.Δ. και πάντως δεν δύναται να καθοριστούν αμοιβές μη κοστολογημένων ιατρικών υπηρεσιών και πράξεων.

Αναφερόμενος στη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) κ. Παν Βαβουγυιός επισήμανε στον ΕΤ: «Με γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας που είχαν γίνει αποδεκτές από τον υπουργό Υγείας εγίνοντο όλα αυτά τα χρόνια ορισμένες ιατρικές πράξεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στα Προεδρικά Διατάγματα με βάση τα οποία έχει πραγματοποιηθεί η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων. Οι ελεγκτές ιατροί του ΟΠΑΔ τις ενέκριναν, οι ασφαλισμένοι τις έκαναν και οι εργαστηριακοί γιατροί πληρώνονταν κανονικά από τον ΟΠΑΔ. Πρόσφατα με κάποια εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας ορίσθηκε ότι δεν αναγνωρίζονται οι γνωμοδοτήσεις του ΚεΣΥ, έστω κι αν είχαν γίνει αποδεκτές από τον υπουργό Υγείας. Αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στον ΟΠΑΔ και στους ασφαλισμένους.Κατά συνέπεια, επιβάλλεται το ταχύτερο δυνατό νομοθετική ρύθμιση ώστε να τακτοποιηθεί το πρόβλημα. Διότι παρατηρούμε ότι αντί να έχουμε βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης, έχουμε υποβάθμιση και επιβάρυνση των ασφαλισμένων με τις δαπάνες εκτελέσεως των συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων».
ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ στον Ελεύθερο Τύπο

0 μας είπαν την γνώμη τους, εσύ;:

Related Posts with Thumbnails