Καλώς ήρθατε

ΕΚΠΟΙΖΩ: Συλλογική αγωγή σε ασφαλιστική για τα νοσοκομειακά ασφάλιστρα

Η ΕΚΠΟΙΖΩ ανακοίνωσε ότι κατέθεσε μία νέα συλλογική αγωγή κατά μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας για τη χρήση καταχρηστικών όρων στις ασφαλίσεις νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής κάλυψης που επιτρέπουν ανεξέλεγκτες αυξήσεις στα ασφάλιστρα.

Όπως επισημαίνει η καταναλωτική οργάνωση στην σχετική ανακοίνωσή της, η ενέργεια αυτή εντάσσεται στον αγώνα της για διαφάνεια στην ιδιωτική ασφάλιση και αναφέρει τα εξής:
"Σύμφωνα με την... ισχύουσα νομοθεσία και τη νομολογία του Αρείου Πάγου, οι ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν να μνημονεύουν στις συμβάσεις τους συγκεκριμένα και εύλογα για τον καταναλωτή κριτήρια, με βάση τα οποία θα επιτρέπεται να αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης το ασφάλιστρο. Την υποχρέωσή τους αυτή καταστρατηγούν σήμερα οι ασφαλιστικές εταιρείες, περιοριζόμενες στις συμβάσεις τους σε εντελώς αόριστες αναφορές, που αφήνουν το δρόμο ανοικτό για μονομερή διαμόρφωση του ασφαλίστρου. Έτσι, οι ασφαλισμένοι επιβαρύνονται κάθε χρόνο με σημαντικά μεγαλύτερες και συχνά πολλαπλάσιες του πληθωρισμού αυξήσεις. Ενώ συνάπτουν μία σύμβαση για νοσοκομειακή κάλυψη που θεωρούν ότι μπορούν να ανταποκριθούν με βάση το εισόδημά τους, στην πορεία αιφνιδιάζονται από υπέρμετρες αυξήσεις και η εξυπηρέτηση του συμβολαίου γίνεται δυσβάστακτη.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ θεωρεί ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες, σε περίπτωση που διατηρούν την εύλογη δυνατότητα αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου, να ακολουθούν κριτήρια ευρέως προσβάσιμα στο καταναλωτικό κοινό, λ. χ. ο τιμάριθμος.

Με την παραπάνω συλλογική αγωγή η ΕΚΠΟΙΖΩ ζητά την απαγόρευση τέτοιων όρων που κατά κόρον χρησιμοποιούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η απόφαση που εκδίδεται επί συλλογικής αγωγής ισχύει άλλωστε έναντι όλων των ασφαλιστικών εταιρειών που χρησιμοποιούν τους ίδιους καταχρηστικούς όρους. Η αγωγή θα συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 4η Μαΐου 2009.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους καταναλωτές που διατηρούν ασφαλιστήρια συμβόλαια τόσο της παραπάνω εταιρείας (GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ) όσο και άλλων ασφαλιστικών εταιρειών, να επικοινωνήσουν μαζί της προκειμένου να είναι ακόμα πιο ευρύτερος και αποτελεσματικός ο παραπάνω αγώνας της."
από asfalisinet

0 μας είπαν την γνώμη τους, εσύ;:

Related Posts with Thumbnails